دانشگاه های مجارستان

مجارستان از نظر پزشکی قطب درمانی اتحادیه اروپا محسوب می شوند با جستجوی ساده در گوگل متوجه می شوید که عمده بیماران قلبی ،گوارشی ، کلیوی و چشم سالانه از کشور های اتحادیه اروپا به مجارستان سفر می کنند تا در هزینه های درمانی خود نیز صرفه‌جویی کنند. بزای مثل گزارش بی بی سی در مورد سفر سالانه مردم انگلستان فقط در زمینه دندانپزشکی به مجارستان بیش از 60 هزار سفر درسال ۲۰۰۸ بوده.
برهمین اساس قطب توریسم درمانی در زمینه دندانپزشکی در اروپا با اختلاف بسیار زیاد نسبت به سایر کشور ها اتحادیه اروپا کشور مجارستان می باشد.
همچنین این تمرکز تنها در زمینه درمانی دندانپزشکی نبوده و در پروسیجرهای دندانپزشکی زیبایی هم در رتبه اول قرار دارد.
برای پی بردن به این موضوع میتوانید از لینک زیر آخرین آمار را مشاهده کنید:

مشاهده آخرین آمار

همانطور که تا به اینجا توضیح داده شد با افزایش بیماران در قالب توریسم درمانی بر اساس امار کشور انگلستان در زمینه دندانپزشکی بالاترین سفر برای مددجویان دندانپزشکی کشور مجارستان می باشد
به نمودار زیر توجه کنید:

این گراف دایره ای آمار سال ۲۰۱۰ را نشان می دهد

مراکز توریسم درمانی براساس کشور و زمینه درمانی

مراکز توریسم درمانی براساس کشور و زمینه درمانی

در ادامه مطلب قصد داریم در مورد اعتبار بخشی ها بین المللی صحبت کنیم

از آنجا که برخی شرکت های بیمه در انگلستان خدمات دندانپزشکی را تا حدودی پرداخت می کنند در اتفاقی بی نظیر سال ۲۰۰۱ بیمه ها هزینه درمان دندانپزشکی را در مجارستان نیز تحت پوشش قراردادند که تا زمان نگارش این مطلب در سال ۲۰۲۲
هنوز کشور دیگری از نظر قوانین بیمه ای در انگلستان به چنین توفیقی دست پیدا نکرده.
در مورد مدارک صادره پزشکی و دندانپزشکی نیز از مجارستان اتحادیه اروپا براساس پیمان شنگن( که در تصور عوام فقط محدود به مرزهای مسافرتی است ) با یکسان سازی سطح آموزشی در کشور های عضو مدارک صادره فقط با پیش شرط تسلط به زبان گشور مقصد مورد تائید قرار داد . جالب این است که اگر فردی مدرک پزشکی از ایران یا کشور های خارجی از حوزه شنگن داشته باشد پروسه های معادل سازی و ارزشیابی آزمون و…. تا سال ها به طول می انجامد اما مدارک صادره از حوزه شنگن حتی نیاز به معادل سازی نیز ندارند و درصورتی که فرد جهت کار در کشور های حوزه اقدام کند حتی نیاز به ارائه مدارک تحصیلی نیز ندارد زیرا بصورت یکپارچه ثبت می گردد ، از همین رو مدارک دارای نشان ۱۲ ستاره پرچم اتحادیه اروپا هستند.
با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا این تائید مدرک اما بطور کامل در سیستم بهداشتی این کشور باقی ماند.

کدام شهرها پایتخت توریسم درمانی است:

معمولا اگر این سوال را از دانشجویان ایرانی هر کشور و هر دانشگاهی بپرسید پاسخ قطعا دانشگاه محل تحصیل آنها خواهد بود.
اما امروزه ارزیابی چنین مطالبی چندان دشوار نیست
مجارستان چهار دانشگاه پزشکی دارد
دانشگاه سملوایز در بوداپست
دانشگاه پچ در ایالت بارانیا شهر پچ
دانشگاه سگد
دانشگاه دبرسن

شهر های بزرگ مجارستان به ترتیب زیر می باشد(این طبقه بندی براساس شهر های که دانشگاه پزشکی دارند می باشد)
بوداپست
دبرسن
سگد
پچ

اما ترتیب توریسم درمانی به این شکل نیست

جالب است بدانید بوداپست و پچ در این زمینه رقابت نزدیکی دارند
پر واضح است که پایتخت آمار بیشتری را به خود اختصاص دهد اما
اختلاف این امار چشمگیر نیست.

حال ممکن ایت این سوالات در ذهن شما نقش بسته باشد

چرا این اختلاف چشمگیر نیست؟
چرا رقابت بین بوداپست و سگد و یا دبرسن کمتر از شهر پچ که به نسبت دوشهر دیگر کوچک تر است می باشد؟

پاسخ هر دو سوال این است:
قدیمی ترین مرکز درمانی و دانشگاه پزشکی مجارستان دانشگاه و شهر پچ می باشد

مرکز توریسم درمانی مجارستان با هزینه های اتحادیه اروپا در پچ احداث شده که علت آن قدمت دانشگاه و پزشکان مشهور می باشد
برای پرهیز از ارائه اطلاعاتی که ممکن است در ذهن خواننده این مطلب به عنوان بزرگنمایی شکل گرفته باشد به تصویر زیر توجه کنید

این تصویر برگرفته از وب سایت واشنگتن پست می باشد که در ترجمه صحیح آن حتی اشاره به همین تفاوت اندک هم نشده ترجمه قسمت مورد نظر : "پایتخت کشور و شهر پچ عمده ترین مراکز توریسم پزشکی مجارستان می باشند"

این تصویر برگرفته از وب سایت واشنگتن پست می باشد که در ترجمه صحیح آن حتی اشاره به همین تفاوت اندک هم نشده ترجمه قسمت مورد نظر : "پایتخت کشور و شهر پچ عمده ترین مراکز توریسم پزشکی مجارستان می باشند"

مگاکلینیک داوینچی که با سرمایه گذاری اتحادیه اروپا ایجاد شد
اکنون قطب اصلی جراحی های زیبایی در زمینه ابدومینوپلاستی ، رینوپلاستی ، و سایر جراحی های زیبای است.
همچنین مرکز جراحی کولورکتال پچ نیز رتبه هشتم سفر توریست درمانی از اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داد که این یک رتبه فوق العاده است مرکز قلب و عروق پچ هم در رتبه یازدهم اتحادیه اروپا قرار دارد بالاتر از غول های قلب اروپا همچون پاریس ، نورنبرگ، گنت بلژیک ، و…
البته یکی از عوامل محدود کننده این رتبه میزان تخت های ویژه بوده که سال ۲۰۱۹ مرکز قلب دانشگاه در قسمت کوهستانی پچ و دهکده توریستی ارفو در حال احداث است که در مرحله اول قرار است فرودگاه پچ کار انتقال بیماران را انجام دهد و در مرحله بعد با اتمام خط مستقیم ریلی خطوط راه آهن اتریش این امکان بدون سفر به بوداپست برای اروپای ها فراهم شود(توجه شهر پچ ایستگاه قطار دارد علت احداث این خط توریستی درمانی ریلی ارتباط مستقیم وین اتریش به پچ است زیرا برای سفر به پچ از طریق خطوط ریلی از وین به بوداپست سپس به پچ خواهید رسید اما نظر به فاصله کم پچ به اتریش این دستور اتخاذ شده).

مگاکلینیک داوینچی که با سرمایه گذاری اتحادیه اروپا ایجاد شد
اکنون قطب اصلی جراحی های زیبایی در زمینه ابدومینوپلاستی ، رینوپلاستی ، و سایر جراحی های زیبای است.
همچنین مرکز جراحی کولورکتال پچ نیز رتبه هشتم سفر توریست درمانی از اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داد که این یک رتبه فوق العاده است مرکز قلب و عروق پچ هم در رتبه یازدهم اتحادیه اروپا قرار دارد بالاتر از غول های قلب اروپا همچون پاریس ، نورنبرگ، گنت بلژیک ، و…
البته یکی از عوامل محدود کننده این رتبه میزان تخت های ویژه بوده که سال ۲۰۱۹ مرکز قلب دانشگاه در قسمت کوهستانی پچ و دهکده توریستی ارفو در حال احداث است که در مرحله اول قرار است فرودگاه پچ کار انتقال بیماران را انجام دهد و در مرحله بعد با اتمام خط مستقیم ریلی خطوط راه آهن اتریش این امکان بدون سفر به بوداپست برای اروپای ها فراهم شود(توجه شهر پچ ایستگاه قطار دارد علت احداث این خط توریستیدرمانیریلی ارتباط مستقیم وین اتریش به پچ است زیرا برای سفر به پچ از طریق خطوط ریلی از وین به بوداپست سپس به پچ خواهید رسید اما نظر به فاصله کم پچ به اتریش این دستور اتخاذ شده).

نکته پایانی:
هر چهار دانشگاه پزشکی مجارستان مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران می باشد.

هر چهار دانشگاه مورد تائید سازمان انجمن پزشکی ایالات متحده امریکا و کشور آمریکا جعت ادامه تحصیل و گار می باشد در این میان فقط دانشگاه پچ در pathway چهار قرار دارد (نزدیک ترین مسیر معادل سازی به انتهای مسیر معادل سازی دانشگاه دیگر در مسیر ۳ و دانشگاه های پزشکی ایران در مسیر یک قرار دارد ترتیب مسیر تا معادل سازی از ۱ به جلو می باشد هرچه دانشگاه در مسیر جلوتری قرار داشته باشد، به این معنی است که پروسه زمان و مدارک کمتری نیاز دارد)

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *