تماس با ما

تلفن های تماس

02142881500
(25 خط ویژه)

شماره مستقیم
مدیریت دفتر تهران
و سرپرست ارشد مشاوره

09129633556
Ms zohreh zamani
خانم زهره زمانی

شماره های سازمانی
و ارتباط با سازمان پزشکی
واحد پزشکی ایران و بین الملل

02142881200
(30خط ویژه)

واحد امور بین الملل
و آزمون های پزشکی
ویژه پزشکان

02142881600
(10 خط ویژه)

واحد پشتیبانی انفورماتیک

02142881212
(10خط ویژه)

گروه پرومتریران
آزمون های حوزه خلیج فارس
به ویژه عمان

02142881000

واحد دندانپزشکی

02142881100
(10خط)

آدرس واحد تهران دفتر اروپا

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ سازمان پزشکی نوآوران دانش

شماره مستقیم
مسئول امور داخلی
(جهت هماهنگی قرارهای ملاقات و جلسات)

09361700751

آدرس دفتر اروپا

Pécs, Szigeti út 12, 7624
Middle east office of university of pecs
Klara somodi
Pecs premedical unit of university of pecs medical school

واحد پره مدیکال دانشگاه پچ
مقر رسمی دفتر خاورمیانه دانشگاه پچ
سازمان پزشکی نوآوران دانش

H-7624 Pécs, Damjanich street 30
مسئول
Ms. Rita NAGY
36-72/ 251-300